Wolfgang Amadeus Mozart,

Koncert č. 2 pre lesný roh a orchester

1. Allegro maestoso

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
05. dec. 2017

Dominika Gúberová - lesný roh 5. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír