VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Wolfgang Amadeus Mozart,

Koncert A dur pre klarinet a orchester

1. Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. jan. 2019

Stanislav Mokrý - klarinet 5. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír