Wolfgang Amadeus Mozart,

ária Zerliny z opery Don Giovanni

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. maj. 2016

Klára Kullová - spev 4. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír