Wolfgang Amadeus Mozart,

ária Cherubína "Non so piu" z opery Figarova svadba

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
21. maj. 2019

Eva Golisová - spev 6. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír