Vladimír Ščelokov,

Koncert pre trúbku a orchester

1. Allegro, 2. Andante

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. apr. 2014

Jakub Bariš - trúbka 4. ročník

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír