Vilém Blodek,

ária Lidunky z opery V studni

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. mar. 2014

Alžbeta Serdelová - spev 6. ročník

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír