J. V. Novotný,

Šuhaj, mysli na mňa

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. jun. 2019

Dominika Pitková - spev 1. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír