Jacques Berthier,

Ubi caritas

spev Taizé

iné podujatie - práca v SW StudioOne
učebňa 511 (malé nahrávacie štúdio)
28. okt. 2014

Miriama Trembáčová - spev 6. ročník

Erika Šutá - spev 6. ročník

Tomáš Sivčák - spev 6. ročník

Tomáš Pohůnek - trúbka 6. ročník