Tommaso Antonio Vittali,

Chacone

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
16. apr. 2019

Staislav Bakaľar - viola 3. ročník

Mgr. art. Michal Dírer - klavír