Mikuláš Schneider Trnavský,

Ťažko mi je na srdienku

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. mar. 2019

Melánia Mejsnarová - spev 2. ročník

Mgr.art. Emília Kalická - klavír