VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Wolfgang Amadeus Mozart,

Koncert č. 3 Es dur pre lesný roh a orchester

2. Larghetto 3. Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
09. feb. 2016

Dominika Gúberová - lesný roh 4. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír