Wolfgang Amadeus Mozart,

Divertimento č. 3 KV 229/439b

Allegro, Andante, Menuetto

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
28. nov. 2017

Miroslav Hanáček - flauta

Anna Brezániová - klarinet

Diana Čornaková - fagot ako hosť