VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Srul Irvin Glick,

Sonáta pre soprán saxofón a klavír

1. Fast 2. Espressivo, con rubato

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. mar. 2019

Elena Mazáková - saxofón 4. ročník

Mgr. Martina Hamalová - klavír