Johan Sebastian Bach,

Sonáta e mol pre flautu a continuo BWV 1034

3. Andante, 4. Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. nov. 2014

Alžbeta Sivčáková - flauta 5. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír