Robert Schumann,

Detské scény op. 15

1. O cudzích ľuďoch a zemiach 2. Kuriózna historka 3. Hra na slepú babu 4. Dieťa prosí 5. Dokonalé šťastie 6. Dôležitá udalosť 7. Snenie 8. Pri krbe 9. Rytier na drevenom koni 10. Skoro príliž vážne 11. Bubák 12. Dieťa zaspáva 13. Básnik hovorí

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
19. mar. 2019

Terézia Kočušková - klavír 6. ročník