Roland Dyens,

Libra sonatina

2. Largo, 1. India

verejný koncert - odd. strunových nástrojov
Koncertná sála Ladislava Árvaya, konzervatórium Žilina
12. maj. 2014

Jozef Medvecký - gitara 4. ročník