VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Pierre-Max Dubois,

Historie de trombone

1. Rumba, 2. Parade

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. jun. 2019

Marek Kleman - pozauna 2. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír