VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Pavol Krška,

Sonáta pre trúbku a klavír

1. Allegretto 2. Andantino 3. Allegretto

verejný koncert - KRŠKA, sláv. koncert k život. jubil. sklad./pedag.
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. maj. 2019

Michal Kozárik - trúbka 3. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír