VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Pavol Krška,

Dva obrazy pre violončelo

Samota, Krajinou

verejný koncert - KRŠKA, sláv. koncert k život. jubil. sklad./pedag.
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. maj. 2019

Mgr. art. Anna Kocifajová - violončelo

Mgr. art. Peter Pláňavský - klavír