VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Paul Bonneau,

Koncert pre saxafón a orchester

1. Allegro, 2. Andante, 3. Allegro

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
22. maj. 2019

Matúš Tomala - saxofón 6. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír