OLYMPIC,

Okno mé lásky

KARAOKE len vuirtuálne nástroje, KARAOKE so sólom SAX Juraj Glonek

iné podujatie - práca v SW StudioOne
učebňa 511 (malé nahrávacie štúdio)
30. sep. 2014

Juraj Glonek - saxofón 6. ročník