VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Joseph Haydn,

Koncert G dur pre klavír a orchester

1. Allegro moderato, 2. Adagio cantabile, 3. Rondo. Presto

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. maj. 2017

Petra Piesecká - klavír 6. ročník

Symfonický orchester KONZA - orchester viaceré ročníky

Bc. Adam Sedlický - dirigent