Joseph Haydn,

Koncert C dur pre violončelo a orchester

Moderato, Adagio, Allegro molto

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
18. mar. 2014

Hana Kopecká - violončelo 6. ročník

Mgr. art. Veromika Lievajová Chmeliarová - klavír