VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Johan Sebastian Bach,

Sonata č. 6 E dur BWV 1035

1. Adagio ma non troppo 2. Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. okt. 2019

Timea Reichelová - flauta 5. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír