Johan Sebastian Bach,

Piano Concerto No.7 BWV 1058

1. Allegro moderato, 2. Adagio, 3. Allegro assai

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
22. maj. 2018

Margita Dibdiaková - klavír 6. ročník

Lukáš Rác - husle 2. ročník

Kristína Hajdúchová - husle 3. ročník

Matej Tkáč - violončelo 4. ročník

Mgr. art. Miroslav Baloga - viola