Johan Sebastian Bach,

Partita č. 2 d mol

Gigue, Sarabanda

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. nov. 2015

Kristián Gašpar - husle 6. ročník