Johan Sebastian Bach,

Partita č. 1 h mol pre sólo husle

Sarabanda, Double

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. mar. 2015

Júlia Mušáková - husle 4. ročník