VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Johann Joachim Quantz,

Koncert G dur pre flautu, sláčiky a continuo

1. Allegro, 2. Arioso mesto

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. maj. 2017

Viktória Skokanová - flauta 3. ročník

Symfonický orchester KONZA - orchester viaceré ročníky

Bc. Adam Sedlický - dirigent