VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Johann Joachim Quantz,

Koncert G dur pre flautu a orchester

1. Allegro 2. Arioso mesto 3. Allegro vivace

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
26. apr. 2016

Veronika Švajdová - flauta 6. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír