VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Jacques Ibert,

Trois pieces bréves

1. Allegro 2. Andante 3. Assez lent, Allegro scherzando

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. feb. 2017

Katarína Slavkovská - flauta 4. ročník

Kristína Pláňavská - hoboj 5. ročník

Stanislav Mokrý - klarinet 3. ročník

Agáta Motyková - fagot 4. ročník

Dominika Gúberová - lesný roh 5. ročník