Henryk Wieniawski,

Koncert d-mol No 2 op. 22

1. Allegro moderato, 2. Romanca

verejný koncert - odd. drevených, plechových a sláčikových nástrojov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
29. sep. 2015

Miroslav Mačuha - husle 4. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír