Henry Ecclés,

Sonáta g mol (v úprave pre tubu a klavír)

1. Largo, 2. Allegro con spirito, 3. Adagio, 4. Presto

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
06. maj. 2014

Roman Warchol - tuba 6. ročník

Mgr. art. Ľudmila Fraňová - klavír