Georg Philipp Telemann,

Fantázia č. 1 pre sólové husle

1. Largo 2. Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. feb. 2015

Natália Garajová - husle 1. ročník