VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Ferenc Farkaš,

Staré maďarské tance zo 17. storočia

1. Intrada 2. Moderato maestoso 4. Moderato 5. Allegro

verejný koncert - VEČER KOMORNEJ HUDBY
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. dec. 2016

Katarína Slavkovská - flauta 4. ročník

Kristína Pláňavská - hoboj 5. ročník

Stanislav Mokrý - klarinet 3. ročník

Agáta Motyková - fagot 4. ročník

Dominika Gúberová - lesný roh 5. ročník