Eldin Burton,

Eldin Burton - Sonatina for flute and piano

1. Allegretto grazioso, 3. Allegro giocoso

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
01. dec. 2015

Miroslav Hanáček - flauta

Mgr. Martina Turská - klavír