Dušan Bogdanovič,

Balkánske miniatúry

4. Makedonsko kolo (Macedonian Dance), 5. Široko (Wide song), 6. Sitni Vez (Tiny-knit Dance)

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. jan. 2016

Erik Žigmund - gitara 5. ročník