Carl Philipp Emanuel Bach,

Sonáta G dur pre flautu a číslovaný bas

1. Allegretto 2. Rondo. Presto

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. okt. 2014

Katarína Slavkovská - flauta 2. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír