VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Carl Nielsen,

Dva fantazijné kusy pre hoboj a klavír

1. Romance 2. Humoresque

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
09. feb. 2016

Kristína Pláňavská - hoboj 4. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír