Bohuslav Martinů,

Pastorely pre violončelo a klavír

3. Adagio 2. Allegretto moderato

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
09. okt. 2018

Juraj Glasnák - violončelo 2. ročník

Mgr. art. Peter Pláňavský - klavír