Johan Sebastian Bach,

Koncert f mol pre čembalo (klavír) a sláčikový orchester BWV 1056

1. Allegro, 2. Largo, 3. Presto

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. apr. 2019

Miriam Neveďalová - klavír 6. ročník

Bc. Adam Sedlický - dirigent

Symfonický orchester KONZA - orchester viaceré ročníky