Astor Piazzolla,

Koncert pre bandoneón a sláčiky

part 1, part 2

absolventský koncert - ŠKO, V. KIRADJIEV, ŠANCA MLADÝM
Dom umenia Fatra v Žiline
05. jun. 2014

Tomáš Valíček - akordeón 6. ročník

ŠKO Žilina - orchester