VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Antonio Vivaldi,

Koncert D dur „IlGardellino“ pre flautu a orchester

1. Allegro 2. Cantabile

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. jan. 2019

Alexandra Ovsianková - flauta 2. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír