VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Antonio Vivaldi,

Koncert pre 2 violončelá g mol RV 531

Allegro, Largo, Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. okt. 2019

Juraj Glasnák - violončelo 3. ročník

Katarína Kašková - violončelo 4. ročník

Mgr. art. Peter Pláňavský - klavír