Sergej Rachmaninov,

Vocalize pre trúbku a klavír

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. mar. 2018

Anita Gardlíková - trúbka 1. ročník

Eliška Ocelíková - klavír 3. ročník