Sergej Rachmaninov,

U mojego okna

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. apr. 2017

Kristí­na Uričková - spev 6. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír