Sergej Rachmaninov,

Prelúdium D dur op. 23 č. 4

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
09. okt. 2018

Simona Lengyelová - klavír 4. ročník