Sergej Rachmaninov,

Polichinelle op. 3 č. 4

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. jan. 2014

Michaela Žišková - klavír 2. ročník