Peter Martinček,

Seltsamme Lieder č. 3

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
05. jun. 2018

Vladimír Šlepec - spev 1. ročník

Mgr.art. Emília Kalická - klavír