VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Jose Maria Gallardo del Rey,

Rosales

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. mar. 2019

Ján Fonos - gitara 2. ročník