Robert Schumann,

Seit ich Ihn gesehen

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. nov. 2015

Dominika Krčištová - spev 6. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír